Jerzmanowice - dzień 4Na naszym kampusie stale przybywa ludzi. Im bliżej do najważniejszego wydarzenia ŚDM - niedzielnej Mszy św. posłania - tym więcej osób korzysta z możliwości danej przez naszą diecezję całej młodzieży.

Rano odbyła się ostatnia z katechez, którą wygłosił Ksiądz Biskup Ireneusz Pękalski z archidiecezji łódzkiej. Przybliżał specyfikę pracy w swojej diecezji oraz zachęcał do praktykowania miłosierdzia. W ramach czasu spędzonego przez Biskupa z młodzieżą swoim świadectwem podzieliła się także jedna z uczestniczek kampusu - Monika. Po Eucharystii i obiedzie (dodatkowo wzbogaconym karpiem sprezentowanym przez firmę PanKarp) pojechaliśmy do Krakowa na drogę krzyżową, którą na Błoniach przeżywaliśmy w towarzystwie papieża Franciszka.

"Przemierzając Drogę Krzyżową Jezusa, odkryliśmy na nowo znaczenie upodobnienia się do Niego, przez 14 uczynków miłosierdzia. Pomagają nam one otworzyć się na Boże miłosierdzie, prosić o łaskę zrozumienia, że bez miłosierdzia człowiek nic nie może uczynić. (...) Jesteśmy powołani, aby służyć Jezusowi ukrzyżowanemu w każdej osobie zepchniętej na margines, by dotknąć Jego błogosławionego ciała w człowieku wykluczonym, głodnym, spragnionym, nagim, uwięzionym, chorym, bezrobotnym, prześladowanym, uchodźcy, imigrancie" - powiedział papież. "Dziś ludzkość potrzebuje mężczyzn i kobiet, a szczególnie ludzi młodych, takich jak wy, którzy nie chcą przeżywać swojego życia połowicznie, młodych gotowych poświęcić swoje życie w bezinteresownej służbie braciom najuboższym i najsłabszym, na wzór Chrystusa, który oddał się całkowicie dla naszego zbawienia. W obliczu zła, cierpienia, grzechu, dla ucznia Jezusa jedyną możliwą odpowiedzią jest dar z siebie, a nawet dar własnego życia, na wzór Chrystusa; to jest postawa służby. Jeśli ktoś, kto nazywa siebie chrześcijaninem, nie żyje, aby służyć, służy tylko, aby żyć. Swoim życiem zapiera się Jezusa Chrystusa" - usłyszeliśmy z ust Franciszka.

W nabożeństwie udział wziął też Ksiądz Biskup Grzegorz Kaszak. Ponieważ noc z soboty na niedzielę młodzież spędzi pod gołym niebem na czuwaniu przed wyjazdem do Krakowa przygotowano dla każdego paczkę "suchego prowiantu", w przygotowaniu którego pomagali klerycy.

foto: kl. Adam Rogal, j.c.

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież