PrzeginiaNasza młodzież poza Jerzmanowicami mieszkała także w szkole w Przeginii. Dołączamy fotorelację także z tej placówki.

Jerzmanowice - dzień 5 i 6Wyjątkowo wczesna pobudka, śniadanie i pakowanie prowiantu (8 bułek w tym dwie słodkie, woda, konserwy) przejazd autokarem do Krakowa i kilkukilometrowa pielgrzymka na Campus Misericoridae w Brzegach - tak wyglądał sobotni poranek dla uczestników jerzmanowickiego kampusu, na którym ilość uczestników kolejny raz zwiększyła się.

Jerzmanowice - dzień 4Na naszym kampusie stale przybywa ludzi. Im bliżej do najważniejszego wydarzenia ŚDM - niedzielnej Mszy św. posłania - tym więcej osób korzysta z możliwości danej przez naszą diecezję całej młodzieży.

Jerzmanowice - dzień 3"Wreszcie się spotykamy! Znając żarliwość z jaką podejmujecie misję, śmiem powiedzieć: miłosierdzie ma zawsze młode oblicze!" - powiedział do młodych zgromadzonych na Błoniach papież Franciszek. Wśród kilkuset tysięcy młodych pielgrzymów z całego świata byli także uczestnicy jerzmanowickiego kampusu.

Jerzmanowice - dzień 2Obok spotkań z papieżem podstawową częścią każdego dnia podczas ŚDM są katechezy. Głosi je 311 biskupów w 33 językach. Struktura katechez jest tożsama – zaczynają się odczytaniem fragmentu Ewangelii, następnie wyznaczony przez Stolicę Apostolską biskup rozważa zadany temat, a potem młodzież ma czas na zadawanie pytań i wymianę doświadczeń. Pierwszym z katechistów dla Jerzmanowic był Ksiądz Biskup Grzegorz Kaszak, który zachęcał młodych do pełnienia uczynków miłosierdzia i głębokiej wiary w życie wieczne.

Jerzmanowice - dzień 1Od wspólnej Mszy św. pod przewodnictwem Księdza Biskupa Grzegorza Kaszaka rozpoczął się pobyt blisko 400 młodych z całej diecezji na kampusie w Jerzmanowicach.